جزوه دست نویس تحلیل سازه ها مهندس شاپور طاحونی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 جزوه دست نویس تحلیل سازه ها مهندس شاپور طاحونی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 جزوه دست نویس تحلیل سازه ها مهندس شاپور طاحونی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

به صورت اسکن شده شامل 110 صفحه به صورت تصویر

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید