کتاب حل المسائل تحلیل سازه ها مهندس شاپور طاحونی

 

کتاب حل المسائل تحلیل سازه ها مهندس شاپور طاحونی

کتاب حل المسائل تحلیل سازه ها مهندس شاپور طاحونی

تمام اسکن شده در 568 صفحه

فصل های یک تا چهارده

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید