سیستم های متنوع قطار در سراسر جهان

سیستم های متنوع قطار در سراسر جهان

در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب کنید

China, Railways CRH۲
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Taiwan, High Speed ۷۰۰T Train - THSR
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Korea,Train Express - KTX
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Japan, Shinkansen Railways
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Spain, AVE High-Speed Railway Technology
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

England, EuroStar Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

France,TGV Train
گروه  اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Dubai, Metro Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

United States, Metro Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Germany, InterCity Express - ICE Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Iran, Railways
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Russian, Trans-Siberian Railway
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Saudi Arabia, Railways
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Indian, Railways Diesel
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


و اینک با کاربرد بهترین روش در حمل مسافر

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

.

صرفه جویی اقتصادی در امکانات قطار برای جابجایی مسافر

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

امکان منحصر بفرد در جهت حمل تقریبی چند برابر تعداد مسافر در سقف همان قطار
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

و همینطور
.
.
.
.
.
Pakistan
.
.
.
.
.

لطفا قطار را بعد از تخلیه مسافرین در ایستگاه مشاهده کنید ... 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید