جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل چهارم-طرح اختلاط بتن)

جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل چهارم-طرح اختلاط بتن)

 

در این فصل می خوانیم:

طرح اختلاط بتن

طرح اختلاط با حباب های هوا

طراحی براساس دوام

 

 

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید