جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل پنجم-بتن تازه)

جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل پنجم-بتن تازه)

 

در این فصل می خوانیم:

ریولوژی بتن

کارآیی بتن

مقایسه شیوه های مختلف سنجش کارآیی

روش دو نقطه ای

 

 

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید