جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل هشتم-ارزیابی بتن)

جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل هشتم-ارزیابی بتن)

در این فصل می خوانیم:

مقاومت تسریع شده

آزمایشات غیرمخرب

روش های حرارتی

آزمایشات مخرب

ملاک های پذیرش

 

 

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید