طراحی دستی دیوار های برشی کوپله

طراحی دستی دیوار های برشی کوپله

تئوری کامل دیوارهای برشی کوپله به همراه یک مثال کامل تحلیل و طراحی دستی و جداول و گرافهای مورد نیاز

بر گرفته از جزوه سازه های بتن آرمه پیشرفته دکتر زاهدی

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید