جزوه تایپ شده مقاومت مصالح دکتر برخورداری (دانشگاه علم و صنعت ایران)

جزوه تایپ شده مقاومت مصالح دکتر برخورداری (دانشگاه علم و صنعت ایران)

جزوه تایپ شده مقاومت مصالح دکتر برخورداری (دانشگاه علم و صنعت ایران)

تهیه کنندگان: مهندس فائزه روازدژ، مهندس علی مع الحق

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید