تلفيق GIS و تكنيك¬هاي زيست محيطي در مسيريابي مقدماتي جاده¬هاي جنگلي

عنوان مقاله تلفيق GIS و تكنيك¬هاي زيست محيطي در مسيريابي مقدماتي جاده¬هاي جنگلي

نام نویسنده

حامد

پست الکترونیکی

eb8f254a9d70545e36b328751e6ac952

حجم فایل

648 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله

 

کلمات کلیدی مقاله :
اصول زيست محيطي، توسعه پايدار، شبكه جاده¬هاي جنگلي، طراحي يك بعدي، طراحي چند بعدي، فرايند تحليل سلسه مراتبي، محيط سه بعدي PEGGER GIS, AHP

 

چکیده مقاله :
در پروژه¬هاي راهسازي به منظور كاهش آسيب رساني به منابع زيست محيطي و نيل به اهداف توسعه پايدار، ناگزير مشخصه¬هاي زيست محيطي در فرايند مسيريابي دخالت داده مي شود. و در طراحي مسير جاده¬هاي جنگي براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار و حفظ اكوسيستم جنگل بايد از اين تكنيك¬ها استفاده نمود. براي رسيدن به اين هدف در اين تحقيق به بررسي دو واريانت در طراحي مسير جاده¬هاي جنگلي به شيوه تك بعدي و طراحي چند بعدي با استفاده از نرم افزارPEGGER در محيط GIS انجام گرفت. بر اين اساس ابتدا اقدام به طراحي واريانت¬هاي مختلف در محيط 3D) ) با در نظر گرفتن عامل شيب در منطقه مورد نظر گرديد. در مرحله بعد با شناسايي عوامل موثر غير از شيب بر روي شبكه¬بندي جاده¬هاي جنگلي و طبقه¬بندي آنها بر اساس معيار وزن دهي AHP، طراحي جاده با درنظر گرفتن اصول زيست محيطي صورت گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياي داراي دقت و سرعت بالاي به نسبت طراحي به روش گام پرگار و روش تك بعدي دارد. در كنار اين مسئله در نظر گرفتن اصول زيست محيطي باعث بالا بردن موفقيت طراحي و سازگار كردن اين مسيرها را با ويژگي¬هاي طبيعيت مي¬كند. در نهايت پيشنهاد مي¬گردد كه در پروژه¬هاي طراحي راه¬هاي جنگلي همانند پروژه¬هاي راه¬سازي استفاده از فناوري¬هاي نوين و تكنيك¬هاي جديد به منظور كاهش اثرات زيست محيطي و بالا بردن دقت و سرعت و كاهش هزينه بكار گرفته بشود..
مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید