پهنه بندي شدت فرسايش حوزه آبخيز زنجانرود به کمک مدل EPM در محيط GIS

عنوان مقاله پهنه بندي شدت فرسايش حوزه آبخيز زنجانرود به کمک مدل EPM در محيط GIS

نام نویسنده

مجيد زنجاني جم- مسعود رسولي

حجم فایل

2900 کیلو بایت
مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید