جزوه اقتصاد ماشین آلات دکتر شاه حسینی

جزوه اقتصاد ماشین آلات دکتر شاه حسینی

جزوه اقتصاد ماشین آلات دکتر شاه حسینی

جزوه اقتصاد ماشین آلات

دکتر وحید شاه حسینی

مهندس امید امیری

دانشگاه امیرکبیر

خلاصه مباحث:

ارزش زمانی پول

هزینه های مالکیتی

هزینه های عملیاتی

نحوه تامین ماشین آلات

خرید

اجاره

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید