تاور کرین چگونه کار می کند؟


۱-معرفی چگونگی کار تاور کرین :


     تاور کرین(جرثقیل برج) یک وسیله ثابت معمول در محل ساخت ساختمان های بزرگ است . آنها وسایلی قوی و زیبا یی ناشناخته هستند . آنها اغلب تا ۱۰۰ feet در آسمانها قد بر افراشته اند و از دور می توانند غیر قابل دسترسی باشند . کارگران ساختمانی از تاور کرین برای جابجایی آهن آلات ساختمانی . بتون . ابزارهای بزرگ شبیه ژنراتورها و قطعات مختلف وسیعی در دیگر مصالح ساختمانی استفاده می کنند.
تاور کرین می توواند تا ۱۵۰ feet به آسمان بلند شود و تا ۱۹ تن را بلند کند


۲-قسمت هایی از یک تاور کرین


     تمام تاور کرین ها شامل قسمت های پایه ای شبیه هم هستند.


 *** پایه آن یک صفحه بتنی بزرگ است که جرثقیل را پشتیبانی می کند.


*** ارتباط پایه ای دکل همان است که به جرثقیل اجازه می دهد تا ارتفاع بگیرد.


*** بالای این دکل یک واحد چرخشی ضمیمه می شود ( چرخ دنده و موتور) که اجازه چرخش را به جرثقیل می دهد . 
بالای واحد چرخشی سه قسمت وجود دارد :


*** شاخه بزرگ افقی ( یا بازوی کاری) : قسمتی از جرثقیل است که بار و فشار را جابجا و تحمل می کند .


***بازوی افقی کوچکتر : قسمتی است که شامل موتور جرثقیل و قسمت های الکترونیکی به اضافه وزنه های تعادلی بتنی می شود.
اتاقک کنترل کننده :


 بازوی مکانیکی ماشین شامل موتوری است که بار و فشار را جابجا می کند و راننده به وسیله کنترل الکترونیکی جرثقیل را کنترل می کند و کابلی استوانه ای شکل که در زیر نشان داده شده است.


موتور جرثقیل :


۳-جرثقیل چه مقدار وزنی را می تواند جابجا کند؟       یک جرثقیل برجی نمونه مشخصه های ذیل را دارد :


*** بیشترین حد ارتفاع آزاد : ۲۶۵ پا یا ۸۰ متر
   جرثقیل ارتفاع جمعی خیلی بیشتر از ۲۶۵ پا دارد اگر آن به ساختمان بسته شده باشد بطوریکه ساختمان اطراف جرثقیل بالا بیاید.


***بیشترین حد دسترسی :۲۳۰ پا یا ۷۰ متر


*** بیشترین حد نیروی بلند کردن و جابجایی : ۱۹.۸ تن

 

***وزنه های تعادلی : ۲۰ تن 

از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید