کاملترین جزوه راهسازی دوره کارشناسی عمران

کاملترین جزوه راهسازی دوره کارشناسی عمران

به صورت تایپ شده و نمودار ها اسکن شده

فصل اول : مقدمه

فصل دوم: مبانی طراحی

فصل سوم: معیارهای طراحی افقی راه ها

فصل چهارم: معیارهای طراحی قایم راه ها

فصل پنجم:خاکبرداری و خاکریزی

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید