کتاب سرانه های شهری دکتر حبیبی

کتاب سرانه های شهری دکتر حبیبی

کتاب سرانه های شهری دکتر حبیبی

کتاب سرانه های شهری دکتر حبیبی و صدیقه مسایلی

شامل 74 صفحه اسکن شده

به صورت PDF

این کتاب یک منبع معتبر برای تعاریف، ابعاد و اندازه های کاربری های مختلف اجزا و المان های شهری می باشد و عمدتا مورد استفاده مهندسین معمار و شهرساز می باشد

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید