جزوه هیدرولوژی مهندسی با مثالهای حل شده (خانم مهندس رستمی)

جزوه هیدرولوژی مهندسی با مثالهای حل شده (خانم مهندس رستمی)

شامل مباحث: تحلیل هیدروگراف، روندیابی سیل، آمار و احتمالات در هیدرولوژی، آزمون و بازسازی داده ها، فرسایش و رسوب

همراه با نمودارها 167 صفحه پی دی اف

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید