تخریب ساختمان+نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

 

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید