قالب بندی +نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری قالب بندی

 

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان