جلسه آموزشی حقوق مهندسی (فصل چهارم- گودبرداری)

جلسه آموزشی حقوق مهندسی (فصل چهارم- گودبرداری)

 

شامل فایل های صوتی جلسه، فرم ها و دستورالعمل ها، سه فیلم کوتاه: 114مگابایت

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید