جلسه آموزشی حقوق مهندسی فصل4-بازخوانی پرونده شهران تهران-فوت یک خانم باردار)

جلسه آموزشی حقوق مهندسی (فصل چهارم- گودبرداری)

 

شامل فایل های صوتی و گزارشات مهندس ناظر و کارشناس رسمی دادگستری به حجم تقریبی 44.5مگابایت

 

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید