جلسه آموزشی حقوق مهندسی (فصل چهارم- بازخوانی پرونده ریزش ساختمان همجواری در منطقه پیروزی تهران و فوت دو نفر

جلسه آموزشی حقوق مهندسی (فصل چهارم- گودبرداری)

شامل فایل های صوتی جلسه و گزارشات مرتبط : 47.2مگابایت

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید