جلسه آموزشی حقوق مهندسی (فصل اول- ارجاع کار)

جلسه آموزشی حقوق مهندسی (فصل اول- ارجاع کار)

این جلسات به صورت فایل صوتی فشرده ام پی تری +دو فایل اسکن شده گزارش وضعیت همجواری می باشد

توصیه اکید می شود مهندسین عضو نظام مهندسی و دارای پروانه ساختمان این فایل های صوتی را گوش دهند و از حقوق خود و پرونده های کیفری و حقوقی که برای همکارانشان بوجود آمده مطلع شوند.

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید