تمرین حل شده دینامیک سازه ها سری سوم دکتر تورج تقی خانی

 

تمرین حل شده دینامیک سازه ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر سری سوم دکتر تورج تقی خانی

تمرین حل شده دینامیک سازه ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر سری سوم دکتر تورج تقی خانی

✅ تهیه کننده: مهندس سینا کاظم زاده آزاد

✅ استاد: دکتر تورج تقی خانی

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید