آموزش راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزارآباکوس ABAQUS - دکتر سورگی

آموزش راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزارآباکوس ABAQUS - دکتر سورگی

آموزش راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزارآباکوس ABAQUS - دکتر محمد حسین سورگی

این جزوه در زمانی که دکتر محمد حسین سورگی دانشجوی مقطع لیسانس بوده است تهیه شده است

سال1384

شامل 212 صفحه به صورت تصویر

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید