آموزش کنترل تغییرمکان جانبی نسبی (Drift) در ETABS2015

 

کنترل تغییرمکان جانبی نسبی (Drift) در ETABS2015

کنترل تغییرمکان جانبی نسبی (Drift)

مطابق با ویرایش چهارم استاندارد 2800 در نرم افزار ETABS2015

تهیه شده توسط مهندس مرسل متقی (خرداد 95)

در این جزوه آورده شده است:

مقدمه

کنترل نامنظمی

نامنظمی پیچشی

کنترل دریفت

 

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید