آموزش مراحل طراحی پی در SAFE

 

آموزش مراحل طراحی پی در SAFE

در این فایل 80 صفحه ای که توسط مهندس حامد احمدی تهیه شده است پی های منفرد، نواری و گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید