نمونه پروژه فولاد؛ طراحی یک سوله بصورت دستی و نرم افزار SAP2000

 

نمونه پروژه فولاد؛ طراحی یک سوله بصورت دستی و نرم افزار SAP2000

پروژه فولاد؛ طراحی یک سوله بصورت دستی و نرم افزار SAP2000

فهرست مطالب:

معرفی پروژه

بارگذاری

آنالیز کامپیوتری

طراحی اعضای قاب

شاهتیرهای جرثقیل سقفی متحرک

لایه ها و مهارهای آن ها

سیستم های مهاربندی

تیرهای عرضی دو انتها و بین قابی در طول

تیرهای نعل درگاهی

ورق های زیرستونی

اتصالات

قطعات تکیه گاهی

طراحی پی

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید