مدلسازی پل بتنی با عرشه پیش تنیده با SAP2000

 

مدلسازی پل بتنی با عرشه پیش تنیده با SAP2000

نحوه مدلسازی و طراحی انواع پل ها در SAP2000

شامل: پل بتنی با عرشه ی پیش تنیده، پل کابلی، پل معلق و پل خرپایی فولادی

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید