آموزش استخراج زمان تناوب تحلیلی از ETABS

 

آموزش استخراج زمان تناوب تحلیلی از ETABS

آموزش استخراج زمان تناوب تحلیلی از ETABS و مقایسه آن با زمان تناوب تجربی و کنترل دریفت طبقات بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید